Stainless steel cake servers

Cake server giraffe

Product code: STAA05 Giraffe

Cake server hippo

Product code: STAA05 Hippo

Cake server leopard

Product code: STAA05 Leopard

Cake server crab

Product code: STAA05 Crab

Cake server duck

Product code: STAA05 Duck

Cake server Moonfish

Product code: STAA05 Moonfish

Cake server Langoustine

Product code: STAA05 Langoustine